Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

 

Informacja publiczna niepublikowana na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej KPP w Bełchatowie, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112.1198) – art. 10 pkt 1.

 

Osoby, które chcą uzyskać informację z zakresu działania KPP w Bełchatowie, proszone
są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej,

dostępnego pod adresem http://www.bip.kgp.policja.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/29/29-1052.doc  

 

 

Wypełniony wniosek należy przesłać:

na adres poczty elektronicznej: komendant@belchatow.ld.policja.gov.pl

lub listownie na adres:

    Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie
    ul. 1-go Maja 7
    97-400 Bełchatów,

W sprawie uzyskania informacji publicznej z zakresu działania KPP w Bełchatowie można kontaktować się telefonicznie; numer tel. 446355243.

Metryczka

Data publikacji 14.05.2009
Data modyfikacji 09.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Kaszewska
Osoba udostępniająca informację:
KPP w Bełchatowie
Osoba modyfikująca informację:
kom. Iwona Kaszewska
do góry