KIEROWNICTWO - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Biuletyn Informacji Publicznej

p.o Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie - insp. Grzegorz Czubakowski

 

I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie - mł. insp. mgr Tomasz Jędrzejczyk

Metryczka

Data publikacji 14.05.2009
Data modyfikacji 28.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KPP w Bełchatowie
Osoba udostępniająca informację:
KPP w Bełchatowie
Osoba modyfikująca informację:
kom. Iwona Kaszewska
do góry